De Slimme Bandenpomp

Klimaatwinst met goed opgepompte banden. 

De juiste bandenspanning belangrijk?

Goed opgepompte banden verhogen de grip op de weg, verkorten de remweg en zorgen dus voor een veiliger autoverkeer. More...

Duurzaamheid en een correcte bandenspanning gaan hand in hand

Wist u dat de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijnstof sterk gereduceerd worden door uw banden correct op te pompen? More...

Bandenspanning relevant voor het klimaat?

De impact van bandenspanning op het klimaat? Wel, die is er. Zo verdient bandenspanning zelfs een plaatsje in het klimaatbeleid. More...

emission-co2

Bandenspanning, klimaatbeleid en CO2-uitstoot

Neem bandenspanning op in het klimaatbeleid van uw onderneming en bespaar onmiddellijk op uw CO2-uitstoot. Deze maatregel is zelfs opgenomen in het klimaatakkoord om zo op een kostenefficiënte manier een stevige CO2-besparing teweeg te brengen. Alleen al in Nederland kan er door correct opgepompte autobanden, een jaarlijkse besparing van 0,4 megaton gerealiseerd worden.

Rijden met een goede bandenspanning levert een directe en meetbare klimaatbijdrage op,  op het vlak van:

climate control

Veiligheid

Een correcte bandenspanning zorgt voor een betere wegligging en draagt zo bij aan een veiliger autoverkeer. Goed opgepompte banden verhogen de grip en verkorten de remweg aanzienlijk. De Slimme Bandenpomp zorgt dus voor én een beter milieu én de verhoogde verkeersveiligheid. Daar wint iedereen bij!

duurzaamheid (1)

Duurzaamheid

Door de uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen, zorgt u voor een verduurzaamde mobiliteit. U verspilt minder, rijdt veiliger en stiller. Troeven die werkelijk een verschil maken, nu en in de toekomst. 

5.000 Slimme Bandenpomp gebruikers leveren het volgende resultaat op

Wat anderen zeggen

vab.be logo

VAB

“Rij nooit met een te hoge of te lage bandenspanning. Zo vermijd je gevaarlijke situaties en buitensporig brandstofverbruik.”

milieucentraal_say_about_coolado

Mileucentraal

“Minder brandstof en minder slijtage: beter voor het milieu - De juiste bandenspanning is beter voor het milieu. Je verbruikt namelijk minder brandstof waardoor je ook minder CO2 uitstoot. Per auto scheelt het zo’n 40 kilo CO2 per jaar. Als alle Nederlandse auto's op de juiste bandenspanning rijden, besparen we samen ieder jaar ongeveer 300 miljoen kilo CO2. Bovendien slijten je banden minder snel, waardoor er minder bandenslijtsel in het milieu terechtkomt.”

trouw say about coolado

Trouw.nl

Goed opgepompte autobanden kunnen tot wel 75 kilo CO2-uitstoot en 60 euro per jaar besparen, berekende Milieu Centraal.

elektrische fietspomp

Enkele feiten

Elke liter brandstof die je niet verbruikt, voorkomt de uitstoot van bijna 1,2 liter ruwe olie. Als alle banden in Nederland correct opgepompt zouden zijn, dan besparen we met zijn allen maar liefst 175 miljoen liter, of zo’n 22 liter per auto.

Omdat er miljoenen banden (ja, een grote stapel) minder snel verslijten door met de correcte bandenspanning te rijden, wordt er ook heel wat minder CO2 uitgestoten. Zo kan er jaarlijks tot 600.000.000 kilogram CO2 bespaart worden. Zo’n 0,6 megaton, volgens kenners ontzettend veel.

Zachte banden zorgen voor meer rolweerstand op. Hierdoor moet de motor harder werken, waardoor u meer brandstof verbruikt. Volgens de ANWB en SenterNovem kan dit tot 5% meer brandstofverbruik per jaar zorgen. De extra kost per personenwagen komt zo al snel op 50 euro per jaar. Verloren geld, toch?

De CO2 Prestatieladder is een instrument om (grote) bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De CO2 Prestatieladder kent 5 treden die globaal gezien per trede een korting van 2 % opleveren.

Doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het instrument stimuleert bedrijven die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

40 Puntenplan Urgenda

Op 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag, is door Urgenda samen met ruim 700 organisaties het 40 Puntenplan gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. In dit plan staan 40 maatregelen die een handreiking zijn aan het kabinet en laten zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 megaton CO2.

Maatregel 27: Banden op Spanning

Om de overheid te helpen én te stimuleren om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020, staan er allerlei verschillende maatregelen in het 40 Puntenplan. Van grote en kostbare maatregelen, tot simpele maatregelen die gemakkelijk en snel te realiseren zijn. Eén van die maatregelen, nummer 27, is het op de juiste spanning brengen van de banden.

Om een Slimme Bandenpomp aan te schaffen hoeft u helemaal geen hemel en aarde te bewegen. U vindt de modellen in onze shop en kunt ze gelijk bestellen. Begin vandaag nog met het bijdragen aan een beter milieu en ontdek onze slimme en duurzame oplossingen.